Výkup bytu – Ako na to:

1. Dohodnutie výkupnej ceny bytu a termínu splatnosti

Na byt sa prídeme osobne pozrieť, zistíme jeho stav, výhody a nevýhody a vysvetlíme Vám celý proces realizácie odkúpenia bytu. V prípade záujmu Vám vieme zabezpečiť osobné stretnutie s naším advokátom, ktorý nám zabezpečuje právny servis. S ním si môžete prebrať všetky Vaše otázky týkajúce sa daného procesu s názvom Výkup bytu.

2. Dohodnutie výkupnej ceny bytu a termínu splatnosti

Výkupná cena bytu sa určí pomocou trhovej ceny nehnuteľnosti, ktorú nám určí súdny znalec alebo realitný maklér. Na základe takto stanovenej trhovej ceny bytu navrhneme výkupnú cenu, ktorá môže dosiahnuť až 95% z trhovej ceny nehnuteľnosti. To všetko záleží od rôznych faktorov (stav bytu, lokalita, atď.).

3. Dohodnutie priebehu vyplatenia prípadných dlhov (len zadĺžená nehnuteľnosť)

Ak je byt zadĺžený, my za Vás vyplatíme Vaše dlhy a urovnáme situáciu s veriteľmi/exekútormi a zabezpečíme, aby do podpísania kúpnej zmluvy prerušili výkon exekúcie. Po uzatvorení kúpnej zmluvy ich o tejto skutočnosti upovedomíme a ihneď im vyplatíme dlžnú sumu, na základe čoho nám vydajú potvrdenie o zastavení exekúcie.

4. Pripravenie zmlúv podľa spoločne dohodnutých podmienok a ich podpisovanie

Zmluvy budú pripravené renomovanými advokátm včas, aby ste mali možnosť sa s nimi oboznámiť a navrhnúť Vaše doplnenia a zmeny. Tie potom dáme zapracovať do zmluvy tak, aby boli zmluvy podľa Vašich požiadaviek.

5. Vyplatenie dohodnutej kúpnej ceny v hotovosti

Ak sa jedná o zadĺženú nehnuteľnosť, klientovi sa vyplatí  zvyšná kúpna cena, ktorá je teda znížená o sumu, ktorou sme za Vás uhradili dlhy u veriteľov a exekútorov. Ak sa nejedná o zadĺženú nehnuteľnosť, tak Vám vyplatíme jednorazovo celú dohodnutú kúpnu cenu ihneď po podpise kúpnej ceny. V prípade potreby vieme kúpnu cenu vyplácať prostredníctvom vinkulačného účtu zriadeného vo Vašej banke, ktorá tak bude vykonávať kontrolu nad celým procesom.

6. Prevod vlastníckeho práva na katastrálnom úrade na základe kúpnej zmluvy

Po uzatvorení kúpnej zmluvy a vyplatení kúpnej ceny podáme spoločne na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor návrh na vklad vlastníckeho práva. Na základe rozhodnutia príslušného Okresného úradu, katastrálny odbor dôjde k prevodu vlastníckeho práva na nás. Všetky poplatky spojené s prevodom vlastníckeho práva hradíme za Vás MY.

 

Záver:

Celý priebeh môže trvať aj menej ako 48 hodín, to všetko záleží od aktivity z Vašej strany a od počtu veriteľov. Peniaze budeme vyplácať z vlastných zdrojov na Váš bankový účet., ktorý bude špecifikovaný v kúpnej zmluve.

Výkup bytu a iných nehnuteľností našou firmou Vám garantujeme absolútnu diskrétnosť. Naším hlavným cieľom je najmä spokojný zákazník, nakoľko len ten sa stará o naše dobré meno na realitnom trhu.